Wettelijke kennisgeving
Page Notre équipe Titre RubriquePage Notre équipe Titre Rubrique
©Page Notre équipe Titre Rubrique
Deze site wordt beheerd door Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Wettelijke kennisgeving

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u de pagina’s doorbladert. Door verbinding te maken met deze site aanvaardt u deze voorwaarden zonder voorbehoud. Tevens zijn, overeenkomstig artikel n°6 van de Wet n°2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, de personen die verantwoordelijk zijn voor deze website www.saint-malo-tourisme.com :

Contacten

Site Editor

Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-MichelEditorial Manager: Véronique Chauveau Lefebvre, General ManagerEsplanade Saint-Vincent, 35400 Saint-MaloTelefoon:33(0)299566699Email: info@saint-malo-tourisme.comSite Web: www.saint-malo-tourisme.com

Hosting

Host: OVH2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1Website: www.ovh.com

Ontwikkeling

Raccourci AgencyProjectleider: Léo POIROUXAdres: 18 bvd Maréchal Lyautey, 17000 La RochelleWebsite: www.shortcut.fr

Editorial strategy

SILAOSProjectmanager: Arnaud de BOUDEMANGEAdres: 17 rue Isaac Newton, 17000 La RochelleWebsite: www.silaos.fr

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op www.saint-malo-tourisme.com, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafieken, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen, evenals de lay-out ervan, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan meebrengen. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Gebruiksvoorwaarden:

Deze site www.saint-malo-tourisme.com wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz…) voor een beter gebruiksgemak en een aangenamere weergave, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz… De SPL Bestemming Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel zet alle middelen in die tot haar beschikking staan, om betrouwbare informatie en een betrouwbare update van haar website te garanderen. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker dient derhalve de juistheid van de door SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel verstrekte informatie te controleren en de door hem nuttig geachte wijzigingen op de site te melden. SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en voor eventuele directe of indirecte schade die daaruit kan voortvloeien.

Cookies

De website www.saint-malo-tourisme.com kan u vragen cookies te accepteren voor statistische en weergave doeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server benadert om informatie te lezen en vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneren zonder cookies te accepteren.

Cookies van derden

Tijdens het raadplegen van de website van SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel is het mogelijk dat partnerbedrijven cookies van derden op uw terminal plaatsen. Dit kan het geval zijn voor links naar websites of toepassingen waarmee u onze inhoud kunt promoten of delen met anderen, met name op sociale netwerken (Facebook, Twitter, Google Plus, enz.). Zelfs als u deze tools voor het delen van informatie niet gebruikt, is het mogelijk dat uw browsen toch wordt gevolgd als uw account of sessie op dat moment op uw terminal is geactiveerd.De website van SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel heeft geen controle over de cookies die door derden worden geplaatst, noch over de verzameling van informatie die daaruit voortvloeit.Wij raden u aan om u te informeren over de procedures en het beleid inzake gegevensbescherming van de sites of toepassingen in kwestie.

Verleende diensten

Alle activiteiten van het bedrijf evenals zijn informatie worden gepresenteerd op onze website www.saint-malo-tourisme.com.La SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel streeft ernaar om op de website www.saint-malo-tourisme.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de website www.saint-malo-tourisme.com is niet volledig en de foto’s zijn niet contractueel. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert de publicatie ervan. Bovendien wordt alle informatie op de website www.saint-malo-tourisme.com ter indicatie gegeven en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Beperking van de gegevens

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen bijgewerkt, maar kan desondanks onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, een fout of een schijnbare storing opmerkt, meld dit dan per e-mail aan info@saint-malo-tourisme.com, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (pagina met het probleem, type computer en gebruikte browser, enz.) Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kan SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur met een bijgewerkte browser van de laatste generatie. SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor hyperlinks die in het kader van deze website zijn aangebracht en die naar andere bronnen op het internetnetwerk leiden.

Persoonsgegevens

Om ons volledige privacybeleid te lezen klikt u hier.

Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION (Article R. 211-21 du code du tourisme)SPL DESTINATION SAINT- MALO BAIE DU MONT SAINT-MICHEL- OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL6 rue de la Ville Jégu – 35260 Cancale – Francerepresented by: Mevrouw Véronique CHAUVEAU LEFEBVRE, MANAGING DIRECTOR is ingeschreven in het register van reis- en vakantieorganisatoren onder het volgende nummer: IM035180008 met ingang van 02/10/2018De financiële garantie wordt verstrekt door: GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION, 8-10 RUE D’ASTORG, 75008 PARIJS, FRANCEDe beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten door: AXA FRANCE IARD, 313 TERRASSES DE L’ARCHE, 92727 NANTERRE, FRANCET Het registratienummer is als volgt: IM035180008 d.d. 11-02-2022

Melding en sociale muur

Door inhoud in te dienen op deze site via e-mail, publicaties op de site of anderszins, inclusief het plaatsen van meldingen over activiteiten en accommodaties, vragen, foto’s of andere inhoud, verleent u SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel het niet-exclusieve, royaltyvrije recht om dergelijke informatie openbaar te maken en beschikbaar te stellen voor informatieve of commerciële doeleinden.U machtigt SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel ook om juridische stappen te ondernemen tegen elke persoon of entiteit die uw rechten of die van onze entiteit schendt door deze overeenkomst te schenden. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Bijdragen niet vertrouwelijk en niet privé zijn. SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel is niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers. Niettemin behoudt de Bestemming Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel SPL zich het recht voor om naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, elk bericht van gebruikers en/of inhoud van de site te verwijderen.De inhoud die online wordt gezet in het interactieve gedeelte van de Social Wall houdt u als enige verantwoordelijk voor de gepubliceerde beelden. Door deze interactieve ruimte te gebruiken, gaat u ermee akkoord geen van de volgende inhoud te publiceren, over te brengen, uit te zenden:Elk bericht, tekst, geluid, grafiek, code, gegevens, informatie, muziek, foto of enig ander element (“Inhoud”) dat onjuist, illegaal, misleidend, lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, losbandig, suggestief, intimiderend of oproepend tot intimidatie van een derde, bedreigend, respectloos voor privacyrechten of publicatierechten, beledigend, opruiend, frauduleus of laakbaar isOm inhoud van onze site te verwijderen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar het volgende e-mailadres: web@saint-malo-tourisme.com

Toegankelijkheid

De site is gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. De gebruiker van de site is verantwoordelijk voor zijn eigen computerapparatuur en internettoegang. Alle kosten in verband met de toegang tot de site blijven ten laste van de gebruiker. De uitgever doet zijn uiterste best om een 24/7 toegang tot de site te garanderen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen of storingen van de site die de toegang tot de site en/of de verschillende door “www.saint-malo-tourisme.com” aangeboden diensten zouden verhinderen. De uitgever zal zijn best doen om elk probleem zo snel mogelijk op te lossen. De uitgever behoudt zich het recht voor de dienst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of op te schorten om onderhoudsredenen of om enige andere noodzakelijk geachte reden. De gebruiker krijgt dan een informatiepagina te zien waarop deze onbeschikbaarheid wordt vermeld. Het niet beschikbaar zijn van de Dienst geeft geen recht op enige compensatie.

Sluiten