Toerisme & Handicap
annie-spratt-balades-accessibles.jpg

Toerisme & Handicap

Voor een toerist met een handicap is het keurmerk Toerisme & Handicap het bewijs van de concrete inzet van de eigenaar voor toegankelijkheid en de garantie van een doeltreffend onthaal aangepast aan de handicap (auditief, mentaal, motorisch, visueel) door hem of haar maximale autonomie te geven. Het keurmerk Toerisme & Handicap is in de eerste plaats een erkenning van de inspanningen van professionals in het toerisme op het gebied van toegankelijkheid en ontvangst van specifieke klanten, die actoren en ambassadeurs worden van de ontvangst van het gehandicapte publiek. Naast de bestaande labels en classificaties kan een staatsmerk een toegevoegde waarde geven aan uw bedrijf.

Logo 2020 Titre RubriqueLogo 2020 Titre Rubrique
©Logo 2020 Titre Rubrique

Welke criteria?

Het keurmerk Tourisme & Handicap is een vrijwillige aanpak: professionals in het toerisme verbinden zich ertoe diensten en voorzieningen aan te bieden die de veiligheid en zelfstandigheid van personen met een handicap garanderen.

  • De criteria van het bestek zijn identiek op het hele nationale grondgebied, in overeenstemming met de toegankelijkheidswet van 2005
  • Het keurmerk Tourisme & Handicap maakt het mogelijk om in het algemene toeristische aanbod de etablissementen te onderscheiden die diensten verlenen voor de opvang van personen met een handicap
  • Er wordt rekening gehouden met 4 families van handicaps: motorisch, auditief, visueel, mentaal (2 zijn nodig om het keurmerk te verkrijgen)
  • Het keurmerk wordt toegekend voor 5 jaar

U ontvangt dan gratis communicatie op de volgende site:

Hoe krijg je het merk?

U kunt een zelfdiagnose van uw vestiging uitvoeren door een eerste lezing van het bestek Toerisme & Handicap.

  1. Wij kunnen een pre-diagnose van uw toeristische voorziening uitvoeren
  2. Het is dan aan u om de nodige aanpassingen te doen voordat u zich inschrijft voor een officiële beoordeling
  3. Wanneer u denkt dat u er klaar voor bent, dient u uw officiële aanvraag in om het keurmerk te verkrijgen
  4. Wanneer u bent ingeschreven, wordt de datum van uw beoordeling vastgesteld op basis van uw beschikbaarheid. Het bezoek wordt uitgevoerd door 2 beoordelaars. Vervolgens krijgt u een samenvatting van de punten van niet-overeenstemming per handicap, met nauwkeurige aanbevelingen om deze te verhelpen.
  5. Als alle bewijsstukken zijn verzonden, gaat uw dossier naar de Gewestelijke Commissie voor validering. Je moet voor minstens 2 handicaps aan alle criteria voldoen.
  6. Zonder aanvullend bewijs te vragen, krijg je het cijfer voor een periode van 5 jaar.

Uw contacten

Sluiten