Wettelijke bepalingen

Deze website is het eigendom van Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Wij vragen u de verschillende gebruikersvoorwaarden van deze website aandachtig te lezen. Door deze website te bezoeken, aanvaardt u zonder voorbehoud deze voorwaarden. Conform artikel n°6 van de Franse wet n°2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in digitale economie, zijn veranwoordelijk voor de website www.saint-malo-tourisme.com:

Contactpersonen

Uitgever website

Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
Hoofd redactie: Laurence Bozzuffi, Algemeen Directrice
Esplanade Saint-Vincent, 35400 Saint-Malo
Telefoon:33(0)825135200
Email: info@saint-malo-tourisme.com
Website: www.saint-malo-tourisme.com

Host

Host: OVH
2 rue Kellermann - BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1
Website: www.ovh.com

Ontwikkeling website

Raccourci Agency
Projectleider: Léo POIROUX
Adres: 18 bvd Maréchal Lyautey, 17000 La Rochelle
Website: www.raccourci.fr

Gebruikersvoorwaarden: 

Deze website (www.saint-malo-tourisme.com) wordt aangeboden in verschillende scripttalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz…). Voor een beter gebruikerscomfort en aangenamere grafische effecten raden wij u aan gebruik te maken van moderne navigatiesystemen zoals Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz… Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel stelt alles in het werk om betrouwbare informatie en betrouwbare updates van zijn websites te verzekeren. Fouten en weglatingen kunnen echter voorkomen. De internetgebruiker dient de juistheid van informatie na te gaan bij Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel en wijzigingen aan te geven die hij nuttig acht. Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, en ook niet voor directe of indirecte schade die daaruit voort zou kunnen vloeien.

Cookies

De website www.saint-malo-tourisme.com kan u vragen om het gebruik van cookies te accepteren voor statistische en weergave doeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat door de server van de website die u gebruikt op uw harddisk wordt geplaatst. Het bevat meerdere data die in een eenvoudig textfile op uw PC worden geplaatst, togankelijk voor een server om informatie te lezen en op te slaan. Een deel van deze website kan niet functioneren zonder de cookies te hebben geaccepteerd.

Hyperlinks

De website van Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel kan links aangeven naar andere websites of andere op het internet beschikbare bronnen. Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel heeft geen middelen om de websites te controleren die gelinkt zijn aan zijn websites. Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites en informatiebronnen en geeft er geen garantie voor. Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, afkomstig uit de inhoud van deze externe websites of informatiebronnen en dan in het bijzonder voor de informatie, producten of diensten die zij bieden, of voor het gebruik van deze onderdelen. De risico's verbonden aan het gebruik van hyperlinks ligt volledig bij de internetgebruiker, die zich dient te houden aan de gebruikersvoorwaarden ervan. Gebruikers, abonnees en bezoekers van deze websites kunnen geen hyperlink plaatsen naar de website van Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel zonder de nadrukkelijke en voorafgaande toestemming van Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel. Wanneer een gebruiker of bezoeker een hyperlink zou willen plaatsen naar één van de websites van Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel, dient hij per email een aanvraag hiervoor te doen. Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel behoudt het recht om een hyperlink te accepteren of af te wijzen, zonder zijn besluit te hoeven verantwoorden.

Geleverde diensten

Alle activiteiten van de firma en de betreffende informatie zijn aanwezig op de website www.saint-malo-tourisme.com.

Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel zorgt ervoor dat er op de website www.saint-malo-tourisme.com zo juist mogelijke informatie staat. De informatie op de website www.saint-malo-tourisme.com is niet alomvattend en de foto's zijn niet bindend. Informatie en foto's worden afgegeven onder voorbehoud van wijzigingen die sinds het online brengen van de website zijn toegevoegd. Verder worden alle gegevens op de website www.saint-malo-tourisme.com ter informatie gegeven en kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd of veranderd.

Contractuele beperking op data

De informatie op deze website is zo juist mogelijk en de site wordt tijdens verschillende periodes van het jaar geupdate. Desondanks kunnen er fouten of weglatingen optreden. Wanneer u een weglating, fout, of slecht functioneren constateert, vragen wij u ons daarover per email te informaren, via het adres info@saint-malo-tourisme.com, door een zo goed mogelijke omschrijving te geven (pagina met fout, type gebruikte PC en navigatiesysteem, …). De gebruiker is verantwoordelijk voor gedownloade inhoud. Dientengevolge kan Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de PC van een gebruiker of het verlies van data als gevolg van downloaden. Verder zorgt de gebruiker van de website ervoor dat hij recent materiaal gebruikt, zonder virussen en met een geupdate versie van een modern navigatiesysteem. Hyperlinks die binnen het kader van deze website worden geplaatst naar andere bronnen op het internet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel.

 

Intellectueel eigendom

De volledige inhoud aanwezig op de website www.saint-malo-tourisme.com, inclusief onbepekte grafische beelden, foto's, tekst, video's, animaties, geluid, logo's GIFs en icoontjes en de vormgeving daarvan zijn exclusief eigendom van het bedrijf, met uitzondering van de merken, logo's of inhoud die eigendom zijn van partnerbedrijven en auteurs. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, overdracht of publicatie van deze onderdelen is strikt verboden zonder de nadrukkelijke en schriftelijke toestemming door Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, wordt beschouwd als schending die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la propriété intellectuelle (Frans wetboek voor intellectueel eigendom). Bij het niet naleven van dit verbod kan de gebruiker wettelijk aansprakelijk worden gesteld en juridisch worden gestraft.

 

Melding bij de CNIL

Conform de wet 78-17 van 6 januari 1978 (aangepast door de wet 2004-801 van 6 augustus inzake de bescherming van personen en de behandeling van persoonlijke gegevens) inzake informatica, bestanden en vrijheden, is deze website niet onderworpen aan een melding bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés (www.cnil.fr).

 

Geschillen

Deze gebruikersvoorwaarden van de website www.saint-malo-tourisme.com vallen onder de Franse wet en geschillen die voort zouden kunnen komen uit de interpretatie of het toepassen ervan kunnen alléén worden behandeld door het gerechtshof waar het hoofdkantoor van de firma onder valt. De referentietaal voor het oplossen van geschillen is Frans.

 

Persoonlijke gegevens

In principe bent u niet verplicht om uw persoonlijke gegevens achter te laten op onze website www.saint-malo-tourisme.com. Hier zijn echter een aantal uitzonderingen voor. Voor een aantal diensten van onze website kunnen wij u vragen gegevens achter te laten als: naam, functie, naam van uw bedrijf, emailadres en telefoonnummer. Dit geldt bijvoorbeeld voor het invullen van het contactformulier. U kunt in elk geval weigeren uw persoonlijke gegevens achter te laten. In dat geval kunt u bepaalde diensten van onze website niet gebruiken, zoals informatie opvragen over onze firma of informatiebrieven ontvangen. Verder kunnen wij automatisch bepaalde informatie van u verzamelen, tijdens een eenvoudig bezoek aan onze website, en dan met name de informatie over het gebruik van onze website, de pagina's die u bezoekt en de diensten waar u gebruik van maakt, maar ook uw IP-adres, soort navigatiesysteem en duur van uw bezoek op de website. Deze informatie wordt uitsluitend voor interne statistische doeleinden gebruikt, om de kwaliteit van de geboden diensten te verbeteren. Deze informatie databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die de richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 overneemt, inzake de juridische bescherming van databases.