Respecteer deHandvest voor wandelaars
Liefhebbers Wandelen bewegwijzeringLiefhebbers Wandelen bewegwijzering
©Liefhebbers Wandelen bewegwijzering

Handvest voor wandelaars

Voor het behoud van al deze landschappen en omgevingen die wij zo waarderen, zijn een paar goede gebaren essentieel om het landschap te behouden zoals u het achterliet.

1.

Blijf op de paden

In de natuur is alleen het pad het territorium van de mens. Blijf op de paden om vertrapping van soorten te voorkomen. Neem geen kortere weg en respecteer kwetsbare ruimtes.

2.

Laten we stil zijn

Wilde dieren zijn niet gewend om onze geluiden te horen. Hou een laag profiel om een kans te hebben ze te zien. Raak nooit een jong dier aan, zijn moeder zal het verlaten.

3.

behoud van onze sites

Zorg voor de kwaliteit van uw wandelsites! Een defect bord, een vervuilingsprobleem, een behoefte aan veiligheid… Dankzij het programma Suric@te kunt u elke anomalie melden op de sentinels-website: sentinelles.sportsdenature.fr Uw melding wordt verwerkt door de natuursportfederaties en de algemene raden in samenwerking met het nationaal centrum voor natuursporten van het ministerie van Sport.

4.

Zamel ons afval in

Het beste afval is het afval dat we niet produceren. Kies de producten die je gebruikt. Raap je afval op en neem het mee. Doe vrijwilligerswerk voor het behoud van ons milieu.

5.

Prefereer carpoolen en openbaar vervoer

Vervoer is een van de belangrijkste bronnen van broeikasgasemissies. Carpoolen of openbaar vervoer is de beste manier om uw bestemming te bereiken. Blijf op de wegen die voor voertuigen toegankelijk zijn en parkeer op de daarvoor bestemde plaatsen.

6.

Laten we hekken en poorten sluiten

Op de paden zijn we altijd op andermans eigendom. Vergeet niet om hekken en poorten te sluiten nadat u bent gepasseerd.

6.

Deel de ruimte

Wandelen is niet de enige activiteit op de paden. Deel de natuurlijke ruimte met andere sportactiviteiten en let op andere gebruikers.

7.

Schoon onze zolen

Onbewust kunnen we de biodiversiteit schaden door aarde die aan onze zolen kleeft, zaden of ziektekiemen mee te nemen uit andere natuurlijke omgevingen. Vergeet niet de zolen van uw schoenen regelmatig te reinigen, vooral na een reis naar het buitenland.

8.

Laat de bloemen groeien

Ze zijn mooier in hun natuurlijke omgeving dan in een boeket. Trek geen bloem, knop of boompje uit, maar leer de flora en fauna in hun natuurlijke omgeving te herkennen.

9.

honden aan de lijn houden

Wij beschouwen ze als een vriend, wilde dieren zien ze als roofdieren. Houd voor ieders comfort en veiligheid uw huisdieren aan de lijn.

10.

Maak geen vuur

Vuur is een gevaar voor wandelaars en de natuur. Volg de instructies en bel in geval van brand 18 of 112.

11.

respecteer beschermde gebieden

Sluiten