Respect voor privacyBeleid inzake de bescherming van persoonsgegevens
Page Notre équipe Titre RubriquePage Notre équipe Titre Rubrique
©Page Notre équipe Titre Rubrique
De Intercommunale voor Toerisme Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel respecteert uw recht op privacy.

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit Privacybeleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot de behandeling van persoonlijke informatie die wij online of offline verzamelen, zoals via onze website www.saint-malo-tourisme.com, formulieren of e-mails. Als u vragen of zorgen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit Privacybeleid.

Wie zijn wij?

Naam: Intercommunaal Bureau voor Toerisme Saint-Malo Baie du Mont-Saint-MichelJurisdictie: 3 territoriale overheden: Agglomeratie Saint-Malo en de gemeenten van Romantisch Bretagne en het Pays de Dol Baie du Mont-Saint-Michel.Wettelijk vertegenwoordiger: Véronique CHAUVEAU LEFEBVRE.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij en met welk doel?

De persoonlijke informatie die wij verzamelen betreft in het algemeen de volgende gebieden:

 • Informatie die u vrijwillig verstrekt;
 • In sommige delen van onze website kan gevraagd worden om vrijwillig informatie te verstrekken: inschrijving op onze nieuwsbrieven. Wanneer wij u vragen uw persoonlijke gegevens te verstrekken, zullen wij uitleggen hoe deze zullen worden gebruikt;
 • Informatie die wij automatisch verzamelen.Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch bepaalde informatie van uw computer verzamelen. In sommige landen, waaronder de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Dit omvat uw IP-adres, het type apparaat dat wordt gebruikt, het unieke identificatienummer van het apparaat, het type browser, de algemene geografische locatie (bijv. land of stad) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over de interactie tussen uw apparaat en onze website, zoals de pagina’s die u hebt bezocht en de links waarop u hebt geklikt. Wij gebruiken deze informatie voor marketinganalyse en om de kwaliteit en relevantie van onze website te verbeteren door deze beter af te stemmen op onze bezoekers en hun behoeften. Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke traceertechnologieën. Zie de onderstaande paragraaf “Cookies en soortgelijke trackingtechnologieën”.

Het delen van uw persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden tenzij:

 • we uw toestemming hebben verkregen;
 • als onderdeel van de Google Analytics tool;
 • we daartoe verplicht worden door de wet of door overheidsinstanties, of als we het nodig achten, om juridische of openbare veiligheidsredenen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming, om aan uw verzoek te voldoen (documentatie, vakantie-informatie, …).U bent niet verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat niet doet, kunnen wij echter niet met u communiceren.

Nieuwsbrieven

Door het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief (www.saint-malo-tourisme.com/inscription-newsletter) in te vullen, gaat u ermee akkoord informatie over de bestemming van onze VVV te ontvangen, Wanneer u het inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief invult, worden met uw toestemming de volgende gegevens bewaard: e-mailadres.

Cookies en soortgelijke trackingtechnologieën

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën (die wij gezamenlijk “cookies” noemen) om persoonlijke gegevens over u te verzamelen en te gebruiken.U kunt te allen tijde uw voorkeuren instellen: klik gewoon op “Cookies beheren” onderaan elke pagina van de site.Onze website kan links bevatten naar sites en diensten van derden. Wanneer u op een link naar een andere site klikt of een dienst van derden aanvraagt, is dit Privacybeleid niet langer van toepassing. Uw browsen en interactie op een andere site, of een transactie met een andere derde dienstverlener, is dan onderworpen aan de privacyregels en het beleid van de bezochte website of derde dienstverlener.Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de persoonlijke informatie die wij verzamelen en is niet van toepassing op websites van derden of externe dienstverleners.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke informatie?

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie over u die wij verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die wij gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op de risico’s die gepaard gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.Wij hebben beleid, regels en technische maatregelen voor informatiebeveiliging geïmplementeerd om persoonsgegevens onder onze controle te beschermen tegen:

 • onbevoegde toegang;
 • openbaring of misbruik;
 • onbevoegde wijziging;
 • onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Al onze werknemers en gegevensverwerkers (d.w.z. degenen die namens ons en voor de bovengenoemde doeleinden toegang hebben tot uw persoonsgegevens) die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van alle websitegebruikers te respecteren.

Het bewaren van gegevens

Uw persoonsgegevens worden in onze databases bewaard zolang wij een legitieme noodzaak hebben om de door u gevraagde informatie of diensten te leveren, of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten. De gegevens worden echter maximaal 3 jaar bewaard.U hebt de volgende privacyrechten:

 • U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde inzien, wijzigen, bijwerken of laten verwijderen door contact met ons op te nemen: dpo-otsaintmalo@racine.eu
 • U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrieven door te klikken op de “afmeldlink” die in elke marketingmail staat die wij u sturen.
 • Ook als wij uw persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken.
 • U kunt een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit (de CNIL voor Frankrijk). Contactgegevens voor de gegevensbeschermingsautoriteiten voor de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde landen buiten de EU (waaronder de Verenigde Staten en Canada) zijn hier beschikbaar.

Wij zullen al uw verzoeken om gegevensbescherming beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bijwerkingen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy

Het is mogelijk dat wij dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy moeten bijwerken op basis van juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. In dit geval zullen wij alle passende maatregelen nemen om u te informeren.

Om contact met ons op te nemen:

Gemeenschappelijk Bureau voor Toerisme van Saint-Malo Baie du Mont-Saint-MichelEsplanade Saint-Vincent – 35400 Saint-MaloTel: +33 (0)2 99 56 66 99E-mail: info@saint-malo-tourisme.com

Sluiten