Alle informatie over onze bestemming!Abonnement op de nieuwsbrief
Page Notre équipe Titre RubriquePage Notre équipe Titre Rubrique
©Page Notre équipe Titre Rubrique
Alle informatie over onze bestemming!

Abonnement op de nieuwsbrief

Door u te abonneren op onze Nieuwsbrief, weet u zeker dat u alle informatie over onze Bestemming ontvangt!

Door me in te schrijven voor de nieuwsbrief, ga ik ermee akkoord dat de verzamelde informatie wordt opgenomen in een bestand dat door de Intercommunale voor Toerisme Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel wordt gebruikt om nieuws, informatie en promoties op het grondgebied van Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel te ontvangen. Ze worden bewaard voor een periode van 3 jaar en zijn bedoeld voor intern gebruik.

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kunt u uw recht op toegang tot en portabiliteit van de gegevens die u betreffen uitoefenen, deze laten rectificeren of laten verwijderen. Om dit recht uit te oefenen, klik hier. Als u niet langer nieuwsbrieven van Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel wenst te ontvangen, klik dan hier.

Sluiten